ช่วยขนส่งเก้าอี้ DY01122(2)

28-08-2022

สวัสดี เก้าอี้ขนส่งไฟฟ้าสามารถช่วยผู้ดูแลได้มากเมื่อขึ้นทางลาดชัน ด้วยการกดปุ่ม มอเตอร์จะช่วยดันตัวเครื่อง เป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับผู้ดูแล

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว